انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن ایمپلنتولوژی ایران ۱۳۹۸

فرم شماره ۱: درخواست کاندیداتوری در انتخابات و مدارک مورد نیاز (برای دریافت اینجا کلیک کنید)

فرم شماره ۲: برنامه پیشنهادی کاندیداها (برای دریافت اینجا کلیک کنید)

فرم شماره ۳: سوابق علمی و اجرایی کاندیداها (برای دریافت اینجا کلیک کنید)