اولین سمینار انجمن ایمپلنتولوژی ایران

دومین کنگره بین المللی انجمن ایمپلنتولوژی ایران

مرکز همایش های کتابخانه ملی ایران

سومین کنگره بین المللی انجمن ایمپلنتولوژی ایران

برج میلاد تهران

10 الی ۱۱ اسفند ۱۳۹۱