چهارمین همایش انجمن ایمپلنتولوژی ایران

دومین کنگره بین المللی انجمن ایمپلنتولوژی ایران

اطلاعات همایش

چهارمین همایش انجمن ایمپلنتولوژی ایران

هتل المپیک تهران

28 الی ۳۰ مهرماه ۱۳۹۵