همایش ها

Learn more about our departments

چهارمین همایش انجمن ایمپلنتولوژی ایران

این همایش در تاریخ ۲۸ الی ۳۰ مهرماه ۱۳۹۵ در هتل المپیک تهران برگزار شد.


سومین کنگره بین المللی انجمن ایمپلنتولوژی ایران

این همایش در سال ۱۳۹۴ در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار شد.


دومین کنگره بین المللی انجمن ایمپلنتولوژی ایران

این همایش از ۱ الی ۳ بهمن ۱۳۹۳ در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار شد.


اولین سمینار انجمن ایمپلنتولوژی ایران

این همایش از ۱۰ الی ۱۱ اسفند ۱۳۹۱ در مرکز همایش های کتابخانه ملی ایران برگزار شد.