ثبت نام کنگره انجمن ایمپلنتولوژی ایران

ثبت نام آنلاین پایان یافت.

جهت اطلاع متقاضیان، ثبت نام در محل کنگره، سه شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۷ ساعت ۸ صبح انجام می گیرد.