درباره ما

درباره ما

به انجمن ایمپلنتولوژی ایران خوش آمدید

تشکل‌های علمی و صنفی دندان‌پزشکی در ایران سابقه‌ای نزدیک به صد سال دارند. اولین انجمن‌ دندان‌پزشکی با عنوان اتحادیه مرکزی دندان‌سازان ایران تشکیل شد و در حال حاضر ۱۴ انجمن علمی دندان‌پزشکی در ایران فعالیت دارند.

از اوائل دهه ۷۰ اندیشه تشکیل انجمن ایمپلنتولوژی توسط بزرگان رشته دندان‌پزشکی شکل گرفت. در این راستا چندین بار هئیت موسس‌هایی تشکیل شدند و اساسنامه‌هایی را تهیه کردند اما هر بار به دلیلی منحل شدند و کارشان را پیش نبردند. در سال ۷۸ نیز با شکل گیری کمیسیون انجمن‌های تخصصی وزارت بهداشت، مجددا هئیت موسس دیگری گرد آمدند و البته این بار نیز تشکیل انجمن به سرانجام نرسید. شاید مهم‌ترین مشکل شکل گیری انجمن در دهه ۷۰ در این نکته بود که علم ایمپلنت رشته درسی نبود و در طرح درسی آموزشی دانشگاه‌ها جای نداشت. بر طبق قانون وزرات بهداشت در آن سال‌ها باید رشته‌ای آکادمیک و تخصصی می‌بود تا اجازه تشکیل انجمن داده شود.
در ‌‌نهایت در سال ۱۳۹۰ سیزده نفر هئیت موسس از اساتید و پیشکسوتان علم ایمپلنتولوژی اساسنامه‌ای را به کمیسیون انجمن‌های تخصصی بردند و مجوز تشکیل انجمن را گرفتند. البته در اساسنامه ابتدایی کلیه دندان‌پزشکان عضو پیوسته (دارای حق رای و عضویت در هئیت مدیره) و حرفه‌های وابسته نظیر تکنیسین‌ها و بهداشتکاران عضو وابسته (بدون حق رای و عضویت در هئیت مدیره) بودند. اما وزارت بهداشت پس از ۲ بار تقاضا این اساسنامه را رد کرد تا در ‌‌نهایت ۳ تخصص جراحی دهان، فک و صورت، پروتزهای دندانی و پریودنتولوژی به‌عنوان اعضای پیوسته و سایر دندان‌پزشکان بصورت اعضای وابسته باشند.
در ‌‌نهایت پس از پذیرش اساسنامه توسط وزارت بهداشت، در اردیبشت ماه ۱۳۹۱ انتخابات هئیت مدیره انجمن با رای مستقیم متخصصین پروستودونتیست، پریودونتیست و جراحان دهان، فک و صورت انجام گرفت و دکتر ابوالحسن مسگرزاده به عنوان اولین رئیس هیئت مدیره این انجمن انتخاب شد.

۶

سال فعالیت

۴

همایش بین المللی

۱۰۰

مقاله